logo koła wędkarskiego nr 1 w deszczniePOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
GMINNE KOŁO NR 1 W DESZCZNIE
ul. Wiosny Ludów 2/2
66-400 Skwierzyna

 

 

Sprzedaż znaczków prowadzona jest w Urzędzie Gminy w Deszcznie, pokój nr 5.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W 2019 r.

Lp.

Treść

Wysokość opłaty w zł

1

Składka członkowska

90,-

2

Składka członkowska ulgowa 50%

 • młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
 • członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
 • mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
 • kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

 

 

 

45,-

 

3

Składka członkowska ulgowa 75%

 • członkowie uczestnicy do lat 16
 • członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,-

4

Wpisowe

 • członka zwyczajnego PZW

 

 • członka uczestnika PZW

 

 

25,-

 

0-25,-

 

5

Legitymacja członkowska

5,-

 

UWAGA!!!

 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem w PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2019 ROKU

 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.
 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

Opłaty dla niezrzeszonych i obcokrajowców

 

Tabela opłat dla niezrzeszonych i obcokrajowców na rok 2019

 

Lp.

Radzaj opłaty

Wysokość opłaty[zł]

1

Opłata na wszystkie wody dla niezrzeszonych i obcokrajowców (roczna) pełna

- ze środków pływających + trolling

Opłata na wszystkie wody dla niezrzeszonych i obcokrajowców (roczna) niepełna

- z brzegu i z lodu

- ze środków pływających

 

390,00

 

 

290,00

320,00

2

Opłata na jedną wodę dla niezrzeszonych i obcokrajowców (roczna) pełna

- ze środków pływających + trolling

Opłata na jedną wodę dla niezrzeszonych i obcokrajowców (roczna) niepełna

- z brzegu i z lodu

- ze środków pływających

 

340,00

 

240,00

270,00

 

3

Opłata okresowa dla niezrzeszonych i obcokrajowców niepełna:

- na 1 dzień z brzegu i z lodu

- na 3 dni z brzegu i z lodu

- na 7 dni z brzegu i z lodu

- na 14 dni z brzegu i z lodu

 

40,00

60,00

80,00

120,00

4

Dopłata do opłaty niepełnej ze środków pływających*

30,00

5

Dopłata do opłaty niepełnej za trolling + łódź*

70,00

 

* Przy opłatach okresowych 1, 3, 7 i 14 dniowych dopłata ze środków pływających oraz trollingu jednarozowo na cały rok

 

TABELA SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD OKRĘGU PZW W GORZOWIE WLKP. W 2019 ROKU UPRAWNIAJĄCYCH DO WĘDKOWANIA NA OGÓLNODOSTĘPNYCH WODACH NIZINNYCH I GÓRSKICH

Lp.

Rodzaj składki

Wysokość składki [zł]

1

Składki na ochronę i zagospodarowanie wód pełna

- ze środków pływających + trolling

 

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna

- ze środków pływających

- z brzegu i z lodu

 

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna z ulgą

- ze środków pływających + trolling

 

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna z ulgą

-ze środków pływających

- z brzegu i z lodu

a) odznaczonych srebrną i złotoą odznaką PZW

b) młodzież ucząca się (od 16 do 24 lat) z ważną legitymacją szkolną lub studencką

c) kobiety

d) mężczyźni od 65 roku życia pod warunkiem posiadania powyżej 10 - letniego stażu w PZW

 

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna

- osoby od 70 roku życia pod warunkiem posiadania powyżej 10 - letniego stażu w PZW

 

 

205,00

 

 

 

 

175,00

150,00

 

145,00

 

 

 

 

115,00

90,00

 

 

 

 

 

5,00

2

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna młodzieżowa (młodzież do lat 16)

 

- wszystkie metody

 

11,00

 

 

 

3

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna na jedną wodę dla członków PZW (roczna)

- ze środków pływających + trolling

- ze środków pływających

- z brzegu i z lodu

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna na jedną wodę dla członków PZW (roczna) z ulgą

- ze środków pływających + trolling

- ze środków pływających

- z brzegu i z lodu

a) zasady stosowania ulg dokładnie tak jak w opłacie na wszystkie wody

 

 

165,00

135,00

110,00

 

 

125,00

95,00

70,00

 

4

 

Składka okręgowa uzupełniająca za połów ze środków pływających - roczna*

Składka okręgowa uzupełniająca za trolling + łódkę - roczna*

 

25,00

55,00

5

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna dla członków PZW

- na 1 dzień z brzegu i z lodu

- na 3 dni z brzegu i z lodu

- na 7 dni z brzegu i z lodu

 

25,00

35,00

45,00

6

Opłata egzaminacyjna

(młodzież do lat 18 jest zwolniona z opłat egzaminacyjnych)

 

18,50

*Przy składkach okresowych 1, 3 i 7 - dniowych opłata ze środków pływających oraz trollingu jednorazowo na cały rok

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKO - OKRĘGOWEJ NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD W 2019 ROKU

 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować w wodach użytkowanych przez PZW nieodpłatnie, ale tylko w ramach łowiska i limitu połowowego swojego opiekuna i w jego obecności.
 2. Składkę członkowsko - okręgową - członka uczestnika uprawniającą do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 11 zł.
 3. Ulgową składkę członkowsko - okręgową na ochronę i zagospodarowanie wód uiszczają członkowie PZW, którzy są:
 • Odznaczeni złotą lub srebrną honorową odznaką PZW,
 • Mężczyznami od 65 - tego roku życia, pod warunkiem posiadania powyżej 10 - letniego stażu w PZW
 • Kobietami,
 • Młodzieżą uczącą się w wieku od 16 - go do 24 - go roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 1. Wszyscy członkowie PZW korzystają ze zniżek w składce okręgowej Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. wynikającej z odznaczeń nadanych przez Zarząd Główny PZW (srebrna, złota, złota z wieńcami).
 2. Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni są z opłat składki okręgowej.
 3. Zasłużeni dla Okręgu gorzowskiego członkowie w wieku od 70 - tego roku życia, pod warunkiem posiadania powyżej 10 - letniego stażu w PZW uiszczają składkę na wędkowanie w kwocie 5 zł, która w całości przekazana zostaje na zabezpieczenie środków na dzierżawy wód.
 4. Honorowi członkowie PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW.
 5. System ulg określony w załączniku nr 1 stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.

Polecane strony